Vilkår og betingelser

Vi lagrer ikke data eller personinformasjon i mere enn 18 mnd. etter lov om GDPR.
Ønsker man data om seg selv slettet er dette kun innhentet ved å bruk av kontaktskjema. Denne data kan vi raskt slette etter ønske, og/eller blir slettet automatisk når 18 mnd. er gått.